Profylax

Grattis till dig som snart skall bli förälder!
Att föda barn är en stor och viktig händelse i livet som väcker många känslor.
Det är förknippat med en rad uttalade och outtalade förväntningar, förhoppningar
och kanske rädslor.

Ordet profylax betyder förebyggande och förberedande åtgärd. I samband med graviditet och förlossning står det för hur du kan tänka, träna och förbereda dig för att lägga grunden till en så bra och positiv förlossningsupplevelse som möjligt. Profylax motverkar stress, ger kroppen utrymme till vila och hjälper dig att komma till ro. Samtidigt som den ger utrymme för att möta glädjen och utmaningarna i graviditeten, förlossningen och i föräldraskapet.

Att gå Babyz profylax är ett sätt för familjen att förbereda sig fysiskt och mentalt.
Vi vill förmedla teoretisk kunskap om födandeprocessen och om vad som händer med kroppen. Med mental förberedelse hittar du strategin till att förenkla förloppet samt att kunna möta eventuell smärta och ångest. Babyz profylax bygger på ett naturveten-skapligt och existentiellt synsätt med många praktiska övningar som baseras på Andning, Avslappning, Acceptans och Aktivt Stöd- partnerns roll.

Inom profylaxen är andningstekniken central. Att lära sig kontrollera andetaget ger inte bara maximal syresättning till moderkaka och barn utan är också ett värdefullt verktyg vid känslor av oro och stress. Med rätt och fokuserad andningsteknik har du större förutsättning för en avslappnad kropp, vi lär dig den profylaktiska och rytmiska andningen som ger stöd i förlossningsarbetet den som är den enda andningsteknik som är förenlig med användning av lustgas.

Att bli förälder är stort och speciellt. Förlossning handlar mycket om samarbete och om partnerns viktiga roll, vi går därför igenom hur man kan stötta och hjälpa den födande kvinnan, att få henne att slappna av och behålla fokus. Genom olika övningar, verktyg och beröring ökar samarbetet så att ni blir ett starkt team.

Tack vare den helhet vi erbjuder genom Babyz så hämtas inre positiv kraft för att lära känna kroppen bättre så att du som ska föda lyckas gå in i dig själv och vågar släppa kontrollen. Du kan på detta sätt även utvidga din medvetenhet och bli mer aktiv i födandets ögonblick. Graviditet och förlossning är naturliga processer!

På Babyz jobbar endast erfarna kvalificerade barnmorskor som delar sin tid mellan förlossningsklinik och profylaxcoaching och därför vet vad som bäst kan hjälpa blivande föräldrar. Vi anser att med rätt kompetens ska du kunna få svar på såväl medicinska som praktiska frågor.

Målet med profylaxcoachingen är att förbereda dig på bästa sätt inför födseln samt att ge lätthanterliga, konkreta verktyg inom andning, avslappning, mental förberedelse. Som partner också få hjälp att hitta strategier som stödjer kvinnan på ett kraftfullt sätt.

Att vara aktiv men samtidigt vara flexibel och ha kunskap skapar bättre förutsättning för en positiv förväntan och förlossningsupplevelse samt ett förkortat förlossningsförlopp.

Läs mer om babyz profylax här!

Stäng