Babyz Profylax

Babyz Of Sweden lyxar till det för dig, med tre olika och unika kurser - för fokus på bara de bästa delar och verktygen inför kommande förlossning och föräldraskap.

Du kan välja mellan  GRUPPKURS - PRIVATKURS DeLux - KURS via SKYPE 

Babyz förbereder med att ge din kropp och själ balans och så viktig acceptans inför födelsen för att påverka förlossningen i positiv riktning. Vi som coachar är barnmorskor och andra aktiva proffs, alla specialister inom sitt område för att inspirera och coacha dig med handfasta tips och metoder som gör skillnad för styrka, mod och trygghet -För bästa förlossningsupplevelse!

På nästa sida, under fliken BOKA KURS kan du läsa mer och direkt boka våra kurser!

Babyz erbjuder bland annat:

 • Profylaxandning – för maximal syresättning som också spar energi
 • Avslappningsmetoder – ger ökat välbefinnande och positiv kraft
 • Mindfulness/Dykteknik - smärtlindring i nuet
 • Visualisering och målbilder – utvidgar din medvetenhet och flexibilitet
 • Partnerns roll – för starkare teamkänsla
 • Taktil massage – förbättrar oxytocinets effekt
 • Förlossningsställningar – lindrar smärta och ger möjlighet till positivare förlopp
 • Teoretisk genomgång – kunskap ger trygghet
 • Detta händer i kroppen – förstärker din acceptans
 • Påverka förlossningsförloppet – positivare förlossningsupplevelse
 • Diskussioner och frågor – viktigt att reflektera!

Innehållet är flexibelt anpassat utifrån deltagarna!

Profylaxandning

Andningstekniken skall under förlossningen vara okomplicerad men korrekt. Den skall ge förutsättning för en avslappnad kropp och samtidigt ge maximal syresättning till moderkaka och barn. Fokuserad andning kan lära dig hantera känslor vid stress och oro och få dig att känna tillit samt avspändhet.

Avslappningsmetoder

Vid kontrollerad avslappning hämtar vi positiv inre kraft och skapar energi och sinnlighet. Det ger inte bara trygghet utan också självständighet och därmed större möjlighet att vara skapande. Att vara avslappnad är också ett utmärkt sätt att distrahera smärta.

Mindfulness/Dykteknik

Tankar kan vara ett hinder men med mindfullness kan du lära dig vara i nuet. Släpp tankar, spänningar och stress. Fokusera din uppmärksamhet på något som finns just nu och du släpper samtidigt tankar på vad som varit och vad som ska komma i framtiden. När man föder barn handlar det mer om att överlämna sig till det kroppen håller på med av egen kraft.
Dyktekniken som också är att befinna sig i nuet, handlar om att känna in vad som händer under en värk och vara närvarande i kroppen. Inte fly undan utan våga stanna kvar. Här och nu.

Visualisering och målbilder

Vi jobbar med koncentrationsövningar och målbilder. Visualisering innebär att du för-flyttar fokus då du engagerar sinnet och skapar positiva bilder, vilka har som syfte att vara rogivande under och mellan värkarna och hjälper dig att förbli lugn.

Partnerns roll

Genom varierande övningar och närhet till den födande kvinnan lyfter vi fram partnerns viktiga delaktighet för att öka samarbetet så att ni blir ett starkt team. Det stöd som partnern kan ge kvinnan betyder mycket också för hennes smärtupplevelse.

Taktil massage

Är en mjukmassage med omslutande beröring och varsamma strykningar som aktiverar kroppens beröringsreceptorer. Anpassat efter varje individ ges massagen med respekt, omtanke och lyhördhet. Taktila rörelser stimulerar till frisättning av det så viktiga hormonet oxytocin, det s.k. ”lugn och ro” -hormonet och förlossningshormonet. Det är inte bara en otroligt skön massage, den bidrar även till smärtlindring, avslappning och återhämtning samt möjliggör och ökar samarbetet föräldrar emellan.

Förlossningsställningar

Att byta ställning och ändra läge under förlossningen är oftast skönt. Rörlighet lindrar smärta och kan dessutom påverka förlossningsförloppet positivt. Vi ger tips om olika ställningar och rörelser vilka kan underlätta barnets nedträngande i bäckenet.

Teoretisk genomgång

Handlar om grundläggande anatomisk information om förlossningens olika skeden.
Vi går igenom vad som händer innan, under och efter förlossningen samt ger
praktiska råd.

Detta händer i kroppen

Modern kunskap om födandeprocessen ger bättre förberedelse och ökar förståelsen för vad som händer i kroppen och inger därmed trygghet.

Påverka förlossningsförloppet

Tankar påverkar oss, att tänka positivt och förlita sig på kroppens förmåga ger extra kraft i födseln.

Diskussioner och frågor

Vi stannar ofta upp och reflekterar. Att avbryta är alltid tillåtet!

Stäng